Địa chỉ: Tân Quang Lục Ngạn Bắc Giang
 01/07/20  Hoạt động chuyên môn  7126
Trẻ được ra sân, hít thở không khí trong lành từ thiên nhiên, được thỏa mãn nhu cầu vui chơi.- Trẻ biết làm những bông hoa bằng giấy thả vào nước để nở. Qua đó trẻ biết giải thích hiện tượng hoa giấy nở trên mặt nước.